AŞERE-İ MÜBEŞŞERE’DEN SA‘D İBNİ EBÎ VAKKAS (RADIYALLÂHU ANH)IN KABR-İ ŞERÎFİNİ ZİYARET

Cübbeli Ahmed Hocaefendi Medîne-i Münevvere’ye 40 km mesafede olan Sa‘d ibni Ebî Vakkas (Radıyallâhu Anh) Hazretleri’nin kabr-i şerîfini ziyaret etti. Sa‘d ibni Ebî Vakkas (Radıyallâhu Anh) cennetle müjdelenen 10 sahabeden biridir, kendisi Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in vefatından sonra Akik vadisinde uzlete çekilip ibadetle meşgul olmuştur.

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in: “Annem babam sana feda olsun ey Sa‘d! At” diye dua ettiği tek sahâbedir. Ok atıcılığıyla meşhur olup muharebelerle birçok müşriği attığı oklarla bertaraf etmiştir, bu yüzden Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in çok duasına mazhar olmuştur. Müşrikler cephesinden bir kişi kafasını bir saniyeliğine bile kaldırsa o anda okunu isabet ettirmeye muvaffak kılınmıştır. Bu yüzden Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)i çok sevindirmiştir. Kendisinin ikamet ettiği yerde şu anda yıkık vaziyette de olsa bir kasır kalıntısı mevcuttur. Allâh-u Te‛âlâ şefaatlerine nail eylesin, tekrar tekrar ziyaret etmeyi nasib eylesin. Âmîn.

« Tüm haberler için tıklayınız.