MAHMUD DÜRRE HOCAEFENDİ’Yİ ZİYARET

Cübbeli Ahmed Hocaefendi, Rufâî Tarîkatının meşayihından silsilesi sabit olan ve silsilesi büyük veli Abdulhakim Abdulbasit Hazretlerine dayanan, kıymetli âlim, (kaside inşad eden) münşid ve salih zat Mahmud Dürre Hazretlerini hanesinde ziyaret etti, çok muhabbetler hâsıl oldu, tarikatlar, evliyanın kerametleri ve keşifleri hakkında çok ilimler konuşuldu, kendisi de ağladı. Böylece İstanbul’da buluşmak üzere anlaştılar.

İnşâallah geldiğinde Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)i öven Kasîde-i Bürde’nin tamamını okuyacak ve kayıt yapılarak Lalegül’de yayınlanacak. Allâh-u Te‛âlâ kendisine ve ailesine selametler ve iki cihanda saadetler ihsan eyleyip hayırla muhafaza eylesin. Âmîn.

« Tüm haberler için tıklayınız.