VEFATINDA ARŞ’IN TİTREDİĞİ SA‘D İBNİ MU‘ÂZ (RADIYALLÂHU ANH)'IN KABR-İ ŞERÎFİNİ ZİYARET

Cübbeli Ahmed Hocaefendi Medîne-i Münevvere’de Sa‘d ibni Mu‘âz (Radıyallâhu Anh)ın kabrini ziyaret etti. Özel bir mülkün bahçesinde bulunan kabri şerîfte iki kişi daha bulunmaktadır. Fakat türbeler Mürû-u Zamanla yıkıldığı için kabirlerde kimlerin yattığı tam olarak bilinememekte, ancak birinde Hârice (Radıyallâhu Anh)ın medfun bulunduğu ve 120 sene öncesine kadar orada türbe olduğu kabri bulunduğu kaynaklarda zikredilmiştir. 


Sa‘d ibni Mu‘âz (Radıyallâhu Anh) Evs kabilesinin reisi ve büyüğüdür, dolayısıyla ensarın efendisidir. Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) o geldiğinde: “Efendiniz için ayağa kalkın” buyurarak ona hürmet etmelerini sahâbeye emrederdi. Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Bedir muharebesinde karşı tarafın çokluğunu duyunca sahâbeden bazısının tedbiren savaşa girişmek istemeyeceği düşüncesiyle: “Ey insanlar! Bana fikir verin” buyurarak onlarla istişare etmek istediğinde Sa‘d ibni Mu‘âz (Radıyallâhu Anh): “Biz İsrailoğulları gibi ‘Sen Rabbinle git, savaş, biz burada oturuyoruz’ demeyecegiz. Sen bize denize dalın desen biz peşinden denize gireriz, içimizden bir kişi bile geri kalmaz” demiştir. 
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) bu söze çok memnun olmuş ve bu sözler sahabeye teşvik olmuştur. Dolayısıyla Bedir muharebesine girilmesinin ve buyuk zaferin sebeplerinden biri de Sa‘d ibni Mu‘âz (Radıyallâhu Anh)ın bu konuşmasıdır. Bu yüzden kendisi Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in çok takdirini almıştır. 


Yine böylece Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Kureyza oğulları hakkında ne hüküm vereceğini bu zata sormuş, kendisi eli silah tutanların katledilmesi hükmünü verince Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) tekbir getirerek: “Allâh-u Te‛âlâ’nın, yedi kat semanın fevkinde yazdığı kararı sen söyledin diyerek kendisini takdir etmiştir. Buhari hadîs-i şerîfinde zikredildiği üzere; o vefat ettiğinde Rahman’ın Arş’ı titremiştir. Hz Cibril gelerek: “Sizden kim vefat etti ki gök ehli onun ruhuna kavuşmakla sevindi” diye sormuştur. Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem): “Bu güne kadar dünyaya ayak basmayan yetmişbin melek Sa‘d ibni Mu‘âz’ın cenazesine katıldı” buyurmuş ve bu zatın kabrini daha sonraları da ziyarete devam etmiştir. Bu ziyareti bize nasib eden Allâh-u Te‛âlâ’ya sonsuz hamdolsun. Siz muhabbetle izleyenleri de Allâh-u Te‛âlâ iki cihanda saadetlere nail eylesin. Âmîn.

« Tüm haberler için tıklayınız.